MỤC TIÊU

Với mục tiêu giáo dục của nhà trường là giúp học sinh rèn luyện và phát triển các năng lực, phẩm chất cần thiết để làm chủ kiến thức và kỹ năng, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, có khả năng hội nhập quốc tế và trở thành con người Tự chủ, Tự lập, Trách nhiệm.

Phòng Tham vấn học đường: Tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn để học sinh chia sẻ về các khó khăn, lắng nghe suy nghĩ, trải nghiệm và cảm xúc của cá nhân. Tại phòng tham vấn, chúng tôi luôn tôn trọng, thấu cảm với các khó khăn, khám phá, phát huy những điểm mạnh và đồng hành cùng với các con học sinh trong quá trình học tập tại trườngNGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

BẢO MẬT

AN TOÀN

TÔN TRỌNG

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TẠI PHÒNG

Tham vấn, trị liệu tâm lý

  1. Tham vấn, trị liệu cá nhân về các vấn đề về hành vi, cảm xúc, những khó khăn trong học - tập, định kiến giới, định hướng nghề nghiệp...

  2. Tham vấn nhóm về các chủ đề: mất tập trung chú ý, tăng động, tương tác nhóm, định hướng nghề nghiệp...


Đánh giá, sàng lọc

  1. Đánh giá, sàng lọc những khó khăn-điểm mạnh về mặt tâm lý của học sinh.Các công cụ lâm sàng chúng tôi sử dụng trong đánh giá với độ hiệu lực và độ tin cậy cao.

  2. Đánh giá năng lực sức khỏe tâm thần trong kỳ tuyển sinh/học bổng.


Dự phòng

  1. Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cha mẹ học sinh.

  2. Tổ chức hội thảo, tập huấn cho giáo viên.

  3. Tổ chức hội thảo, tập huấn cho học sinh theo độ tuổi.Đội ngũ nhân sự làm việc tại Phòng tham vấn học đường là những người trẻ năng động,

có trình độ chuyên môn phù hợp trong hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.