MỤC TIÊU

Với mục tiêu giáo dục của nhà trường nhằm giúp học sinh:

Phòng Tham vấn học đường: 

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

BẢO MẬT

AN TOÀN

TÔN TRỌNG

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TẠI PHÒNG

Tham vấn, tư vấn tâm lý


Đánh giá, sàng lọc


Dự phòngĐội ngũ nhân sự làm việc tại Phòng tham vấn học đường là những người trẻ năng động, có trình độ chuyên môn phù hợp trong hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.