Hoạt động sàng lọc

sức khỏe tâm thần đầu năm học

Với mục đích cung cấp dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần một cách hệ thống và toàn diện cho toàn bộ học sinh trong Trường phổ thông liên cấp Hanoi Adelaide School , Phòng tham vấn học đường triển khai hoạt động Sàng lọc sức khỏe tâm thần cho học sinh đầu năm học 2021 - 2022. Khảo sát sức khỏe tâm thần đầu năm được thực hiện nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của học sinh trên 05 khía cạnh về cảm xúc, hành vi ứng xử, tăng hoạt động, mối quan hệ bạn bè và các hành vi xã hội tích cực.

Để có thể sàng lọc được các khía cạnh này Phòng Tham vấn học đường đã cân nhắc giữa các công cụ và lựa chọn bảng câu hỏi Điểm mạnh và Khó khăn SDQ (tên tiếng Anh Strengths & Difficulties Questionnaires) để triển khai hoạt động. Thang đo này đã được dịch và thích ứng trong bối cảnh Việt Nam có sự cho phép của tác giả, tiến sĩ tâm thần học trẻ em Robert Goodman. Đối với các học sinh Tiểu học, CMHS sẽ là những người thực hiện khảo sát để cung cấp các mô tả về hành vi của con. Từ cấp THCS tới THPT, các bạn học sinh có thể trực tiếp thực hiện để phản ánh đúng nhất các trạng thái sức khỏe tinh thần của bản thân.

Từ kết quả thu được từ hoạt động sàng lọc sức khỏe tâm thần, Phòng tham vấn học đường sẽ có được các đánh giá ban đầu về điểm mạnh, điểm yếu của học sinh, tạo thuận lợi cho sự “cá nhân hóa” lộ trình hỗ trợ học sinh trong thời gian học - tập tại trường.