THÔNG TIN CHUNG

Trong trường hợp Cha mẹ, học sinh không thể thực hiện thao tác đăng ký bằng mã QR có thể đăng ký TẠI ĐÂY